Publiceringar

Publiceringar i urval

2017, Mana, nr 2-3, Föreningen Tidskriften Mana
2017, Samhällsmagasinet RÖTT nr 4, Vänsterpartiet
2017, Verkligheter, nr 4, Genusföreningen Uppsala Universitet
2017, Vi föräldrar gravid, nr 3, Bonnier Magazines & Brands
2017, Serienördens trädgårdsbok, Doob förlag
2017, Ett kollektiv av röster – 100år av kvinnokamp, Leopard förlag
2017, Vänstern i Malmö, nr 4
2017, Galago, nr 127, Ordfront Galago förlag
2017, Samhällsmagasinet RÖTT nr 2, Vänsterpartiet
2017, Kvarnby Serier 2017
2017, Home Made Comics
2017, Asylkalendern
2017, Det grymma svärdet, nr 26, Lystring förlag
2017, Gotha, nr 13, PA Magasiner
2017, Folkviljan, nr 5, Vänsterpartiet Malmö
2017, Folkviljan, nr 4, Vänsterpartiet Malmö
2017, Folkviljan, nr 2, Vänsterpartiet Malmö
2017, Folkviljan, nr 1, Vänsterpartiet Malmö
2016, Home Made Comics
2016, Verkligheter, nr 3, Genusföreningen Uppsala Universitet
2016, Asylkalendern
2015, Dotterbolaget 10år
2015, Skånes Fria tidning, nr 13
2015, Folkviljan, nr 1, Vänsterpartiet Malmö
2015, Solidaritetskort inför 1maj, Vänsterpartiet Malmö
2014, Skånes Fria tidning, nr 42
2014, Skånes Fria tidning, nr 41
2014, Skånes Fria tidning, nr 39
2013, Mahskara, nr 75, Malmö Högskolas studentmagasin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *